ЗАВДАННЯ 1

Намалювати цикл розвитку ольпідію (хітридіоміцети).

 

ЗАВДАННЯ 2

Вивчити будову міцелію, органів статевого і безстатевого розм­ноження мукора. Розглянути міцелій мукора, коли він має ще білий колір, поклавши його на предметне скло в краплину води і закрив­ши накривним скельцем. У мікроскопі добре видно гіфи міцелію, спорангієносці і спорангії.

Мал. 31. Зигоміцети. Мукор: а — загальний вигляд; б — несептований міцелій; 1 — спорангієносець; 2 — спорангій

 

ЗАВДАННЯ 3

Після зигоміцетів намалювати цикл розвитку фітофтори (оомі­цети).

 

ЗАВДАННЯ 4

Вивчити будову клітин і способи розмноження дріжджів, що належать до класу сумчастих грибів. Для цього приготувати в колбі або пробірці трохи рідини, що бродить: до розчину цукру додати дріжджів і поставити колбу в тепле місце. З краплини рідини, що бродить, приготувати препарат і розглянути під мікроскопом при великому збільшенні. Зарисувати будову клітини дріжджів та про­цес брунькування в них. На рисунку позначити: 1) окрему клітину дріжджів; 2) вакуолю; 3) цитоплазму; 4) брунькування у дріжджів.

 

ЗАВДАННЯ 5

Намалювати різних представників аскоміцетів

 

ЗАВДАННЯ 6

Вивчити будову плодового тіла і гіменіального шару білого гриба або печериці. Зробити поперечний зріз гриба, розглянути і зарисува­ти: 1) плодове тіло; 2) шапинку; 3) ніжку; 4) гіменофор (мал. 32).

Мал. 32. Базидіоміцети. Печериця: 1 — загальний вигляд; 2 — шапка; 3 — ніжка; 4 — покривало; 5 — гімено­фор; 6 — гіменій; 7 — базидія; 8 — базидіоспори; 9 — розвиток міцелію; 10 — плодове тіло; 11 — міцелій; 12 — псевдопарафіза; 13 — стеригма з базидіоспорою

 

ЗАВДАННЯ 7

Навчитися розрізняти їстівні й отруйні гриби, використовуючи фіксовані та живі гриби, гербарні зразки, кольорові малюнки.

ЗАВДАННЯ 8

Розглянути гербарії сільськогосподарських рослин, які уражені грибами-дейтероміцетами.

Запитання для самоконтролю

Які особливості будови грибів пов'язані з їхньою гетеротроф- ністю?

Міцелій, його типи і будова.

Які способи вегетативного, безстатевого і статевого розмножен­ня грибів ви знаєте?

У чому відмінність нижчих грибів від вищих?

Назвіть класи нижчих і вищих грибів.

Дріжджі, будова вегетативного тіла.

Морфологія базидій і сумок, їх відмінні особливості.

Назвати шапинкові гриби з трубчастим і пластинчастим гіме- нофором.

Назвати найпоширеніші отруйні шапинкові гриби.

У чому полягає роль грибів у природі та в житті людини?

Які види сапрофітних та паразитичних грибів ви знаєте?

 

1  ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63  ... 91 Повернутися на початок книги

© 2011Карта сайту